Uiterlijk en nationaliteit: frauderisico

Niet enkel de kinderopvangtoeslagaffaire levert gedupeerden op, ook bij de inkomstenbelasting zijn hele grote fouten gemaakt door de Belastingdienst. Frauderisico’s werden onder andere op basis van nationaliteit en uiterlijk ingeschat. Op basis hiervan werden onschuldige burgers op de zwarte lijst van de Belastingdienst geplaatst. Dit blijkt uit twee nieuwe explosieve rapporten van PWC, opgesteld in opdracht van het ministerie van Financiën.

Gegevens uit deze zogenaamde FSV-lijst werd ook nog eens gedeeld met andere instanties, waaronder het UWV. Maar ook private partijen en zelfs privé-mailadressen ontvingen gevoelige persoonsgegevens. Tot nu toe is van 11.000 burgers bekend dat zij geplaatst waren op de FSV-lijst. Het zal ons niet verbazen als dit aantal snel zal oplopen.

Helaas reageert de overheid weer traag. Burgers die onterecht op deze FSV-lijst werden vermeld ondervonden vaak grote moeilijkheden. Zo werden zij geweigerd voor schuldhulpverlening, konden zij bepaalde verzekeringen niet afsluiten en werden hypotheekaanvragen afgewezen.

Hoog tijd dat deze burgers toegang krijgen tot (gratis) rechtsbijstand. Bij deze een oproep aan de Raad voor Rechtsbijstand en de Nederlandse Orde van Advocaten om zich hier hard voor te maken. Met alle ervaring in het lopende herstelproces voor gedupeerden van de kinderopvangtoeslag moet het niet al te ingewikkeld zijn om een soortgelijke regeling in te richten voor gedupeerden van de FSV-lijst.

Plaats een reactie