Duizenden mensen gedupeerd door zwarte lijst Belastingdienst

Duizenden mensen zijn door de Belastingdienst in de Fraude Signaleringsvoorziening opgenomen. Met soms grote en onomkeerbare gevolgen: financiële ellende, huisuitzettingen, ontslagen enzovoort.

Al vorig jaar werd duidelijk dat de Belastingdienst tegen de privacyregels in, lijsten bijhield. Er is inmiddels een onderzoek gehouden om na te gaan wat er precies is mis gegaan. Wel is al duidelijk dat zelfs een melding van een boze buurman bij de Belastingdienst voldoende was om iemand op de lijst te plaatsen. Zonder dat er onderzoek werd gedaan of de melding wel terecht was. Had je hoge aftrekposten of werden je gegevens opgevraagd door bijvoorbeeld het UWV, ook dan werd je in de FSV-lijst opgenomen.

De Autoriteit Persoonsgegevens spreekt van een ernstige schending van de privacy. “Vanzelfsprekend moet de Belastingdienst fraude aanpakken. Maar uit ons onderzoek blijkt dat de Belastingdienst fraudesignalen registreerde en gebruikte op een manier die absoluut niet is toegestaan. Onschuldige mensen zijn hierdoor gedupeerd”, aldus de voorzitter van de Autoriteit Persoonsgegevens.